Poetics of Impermanence: Organisation of Time in Danilo Kis’Early Sorrows (Poetika prolaznosti: Organizacija vremena u Ranim  jadima Danila Kiša). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS), 2015.

 

Monograph / Literature survey

Library: PULS

Designed by Sladjana Bajic-Bogdanovic

ISBN: 978-86-303-1844-3

Format: Paperback, 197 p.