line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
POETIKA PROLAZNOSTI
   

Monografija Poetika prolaznosti: Organizacija vremena u „Ranim jadima“ Danila Kiša (198 stranica) ispituje kategoriju hronotopa (prostor-vrijeme), kao i prostorno-vremenski kontinuitet književne stvarnosti ovog poznatog Kišovog djela.

 

„Iako je književna zaostavština Danila Kiša mnogostruko istražena, jedan od ključnih aspekata njegovog celokupnog opusa – Kišov odnos prema vremenu – do danas nije dovoljno uočen. Ovaj rad ima za cilj da istraži mesto i ulogu vremena u Ranim jadima... Tako se Rani jadi mogu razmatrati kao delo koje čini niz rasejanih slika pojedinih trenutaka izgubljenih u vremenu, ali i kao knjiga o sâmom vremenu.“

Odlomak iz Poetike prolaznosti

 

 

Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2015.

 
         
  nazad

Kišovi Rani jadi, zasnovani na intuitivnom, doživljenom, dakle u prvom redu unutrašnjem vremenu, oblikuje osobenu „poetiku prolaznosti". Na taj način ova studija postaje zaokružen i konzistentan pogled na veoma složeni i povlašćen fenomen vremena u modernoj književnosti.

iz recenzije mr Božene Jelušić

 

Svako poglavlje rukopisa počinje prigodno odabranim literarnim citatom, čime on dobija posebno važnu umjetničku dimenziju, koja ga izdiže iznad ustaljenog modela kritičko-teorijskih ostvarenja ovakve vrste. Iz navedenih razloga, rukopis Dragane Kršenković Brković „Poetika prolaznosti“, o čijoj modernosti i inovativnosti govori kako naslov, tako i njegova struktura, nadograđena je i obogaćena savremenim hermeneutičkim pristupom.

iz recenzije dr Sofije Kalezić Đuričković