line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
IZGUBLJENI PEČAT
   

Mlada crnogorska lingvistkinja Daša Pavlović dolazi u Jerusalim kako bi naučila aramejski jezik. Iznenada biva uvučena u neobičnu avanturu. Prateći Dašu i Davida Simona, njenog prijatelja, kako otkrivaju djelove jedne zagonetke, čitaoci istovremeno otkrivaju koliko je život ne samo junaka romana, već i svih nas, protkan slojevima drugih kultura.

Izgubljeni pečat grade tri međusobno prožete priče smještene u tri vremenska okvira. Radnja prve priče se dešava na početku 21. vijeka u Jerusalimu i Jafi. Druga priča se odigrava posljednje subote mjeseca maja 1186. godine u Jafi, a treća u dalekoj prošlosti, u cik zore, na vrhu skandinavske planine.   

Slojevit i kompleksan, ovaj roman briše granicu između zbilje i fantastike, preplićući legendu i legendarno domišljanje sa aurom mitskog.

 

Odlomak iz romana

Odlomak iz romana (na njemačkom)

Izdavač: Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Podgorica, 2008.

 
  nazad

Ključ za razumijevanje romana Izgubljeni pečat Dragane Kršenković Brković nalazi se u samim runama. Rune mogu da označe i tajno pismo, skriven način sporazumijevanja, a sama riječ runa prevodi se kao tajna, šapat (...) Ove pomenute odlike runa mogu se pripisati i romanu - i on je potraga za dalekom Istinom, evocira nesvjesno u čovjeku, skriveno znanje prisutno vjekovima, koje samo izabrani mogu da dokuče. Izgubljeni pečat je višeznačna i mistična knjiga u kojoj se prepliće oniričko, višeznačno, arhetipsko, nesvjesno i izgubljeno u vremenu. Ovim romanom, sazdanim iz tri kruga ciklične naracije, Dragana Kršenković Brković napravila je veliki iskorak iz lokalnog, unijevši u crnogorsku književnost duh svjetskog trenda, pokazujući da su piscu materijal za istraživanje i teme na raspolaganju ma gdje se oni nalazili i u bilo kom vremenskom periodu živjeli.

Vujica Ogjenović
Trag runskog zapisa
Vijesti, Podgorica, 28. novembar 2008.