line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
IZA NEVIDLJIVOG ZIDA
   

Glumica Marija je suočena sa dugogodišnjom bolešću svog supruga generala. U želji da Petru skrene misli sa bolova, jednog dana donosi kući turističke prospekte i pokušava da ga nagovori da krenu na Bali. Iako se opire ideji da pođe na tako daleko putovanje, Petar ubrzo sa Marijom počne da oživljava događaje koji bi mogli da im se dese na tom putu. San i java, smijeh i bol miješaju se u ovoj ljubavnoj priči prožetoj humorom i oporom spoznajom da je čovjekovo jedino oruđe (i oružje) u borbi protiv smrti tek igra i snoviđenje.

(General i njegova glumica)

 

Iza nevidljivog zida je zbirka drama (jednočinki). General i njegova glumica, Dok si ti sa mnom i Moja draga Ana preispituju veze među ljudima, njihove opsesije i razočarenja, izdaju, zloupotrebe i emotivnu zavisnost, potragu za ljubavlju i srećom...

U pozadini ovih priča i odnosa usamljenih junaka leže pozorište i pozorišna igra. Tri drame razmatraju pitanja koja se odnose, sa jedne strane, na tajanstvenu prirodu pozorišta, a sa druge na ograničenost, prolaznost i ritualnu prirodu pozorišnog čina.

Izdavač: Aquamarine, Podgorica, 1997.

 
  nazad

        
Najnoviji tekst Dragane Kršenković Brković, General i njegova glumica, na izuzetno dramski zanimljiv i intezivan način bavi se velikom temom odnosa sna i jave, dvije vječne i univerzalne sile između života i smrti. U okvirima tragične farse, najsuverenijeg dramskog žanra XX vijeka, Kršenković Brković sa velikom dramskom vještinom i lakoćom gradi svoje djelo, intimnu ljubavnu priču generala Petra i njegove supruge, glumice Marije, virtuozno preplićući temu sna i jave, mudro žureći vrhom sna uvijek naprijed, nabadajući čas zrno smijeha, čas zrno bola, a pritom ocrtavajući tragikomične konture svijeta (...) Od jednostavne dramske situacije, preko nenametljive i žive konkretizacije likova do izoštrenog žanrovskog određenja, pred nama je rukopis čija je osvjedočena zanatska vještina u službi umjetničkog stila i dramske snage autora.

Milica Novković
Razmeđa sna
Pobjeda, Podgorica, 14. maj 1994.