line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
 

Biografija

 

Dragana Kršenković Brković, književnica, autorka je:

romana Atelanska igra i Izgubljeni pečat

zbirki pripovjedaka Gospodarska palata i Vatra u Aleksandriji

zbirke dramskih tekstova Iza nevidljivog zida

monografije Poetika prolaznosti: Organizacija vremena u “Ranim jadima” Danila Kiša

knjiga za djecu - Tajna plavog kristala, Duh Manitog jezera, Tajna jedne Tajne,Muzičar s cilindrom i cvetom na reveru i Modra planina

 

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti, katedra za dramaturgiju (Univerzitet umjetnosti u Beogradu) i na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Magistrirala je na Filozofskom fakultetu, Nauka o književnosti, Univerzitet Crne Gore.

 

Bila je gostujući pisac u rezidencijalnim programima u SAD-u (Njujork, 2014), Mađarskoj (Pečuj, 2013) i Austriji (Beč, 2011).

Kao stipendistkinja Vlade SAD-a i Hjubert Hamfri programa (koji je dio Fulbrajtovog programa) boravila je trinaest mjeseci na Kalifornijskom univerzitetu u Dejvisu i Merilendskom univerzitetu u Kolidž Parku (2005-2006).

Takođe, kao OeAD stipendistkinja Vlade Republike Austrije bila je na studijskom putovanju u Gracu, na Karl-Franc Univerzitetu i Institutu za slavistiku (2008).

 

Zastupljena je na evropskom portalu za književnost Traduki romanom Izgubljeni pečat.

Draganin roman Izgubljeni pečat bio je u selekciji 2009. godine za književnu nagradu „Meša Selimović“, Tuzla, BiH, a roman Atelanska igra za istu nagradu 2012. godine.

Knjiga bajki Duh Manitog jezera bila je u selekciji 2011. godine za književnu nagradu „Mali Princ“, Tuzla, BiH, a knjiga bajki Modra planina za istu nagradu 2016. godine.

Dvije pripovjetke, Momin kamen i Vatra u Aleksandriji, bile su zastupljene u silabusu Katedre za slovenske jezike i književnost, na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju.

Pripovjetka Momin kamen zastupljena je u antologiji 12. Žene. Glasovi. Ova antologija predstavlja prozno stvaralaštvo književnica iz sedam zemalja regiona (Crna Gora, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) i objavljena je u Makedoniji.

 

Knjiga bajki Duh Manitog jezera odabrana je od strane Internationale Jugend Bibliothek iz Minhena za White Ravens 2011. godišnju selekciju najznačajnijih knjiga za djecu u svijetu koje se izdvajaju svojim inovativnim umjetničkim stilom.

Njena ilustrovana knjiga Tajna jedne Tajne bila je u selekciji Međunarodnog bijenala ilustracija /BIB/ u Bratislavi, Slovačka (2011) i 12. Međunarodnog bijenala ilustracije u Beogradu, Srbija (2013).

Od 2008. do 2016. nominovana je za Astrid Lindgren Memorial Award, najveću svjetsku književnu nagradu za stvaralaštvo za djecu, koju dodjeljuje Vlada Švedske.

Dobitnica je nagrade za najbolji dramski tekst za djecu na subotičkom pozorišnom festivalu 1990. godine (Čudesna zvezda).

Četiri njene bajke su u čitankama za osnovne škole u Crnoj Gori i Makedoniji.

Njene priče su objavljene u renomiranim međunarodnim časopisima, poput Buchkultur, Blesok, Sarajevske sveske, ARS, i dr.

 

 

 

 

 

Stipendije, grantovi:

2014. Apexart New York City Fellowship. Njujork, SAD.

2013. Pečuj - Pisci u gostima. Pečuj, Mađarska.

2011. Pisci u gostima. KulturKontakt Austria, Beč, Austrija.

2008. OeAD Program. Karl-Franc Univerzitet i Institut za slavistiku, Grac, Austrija.

2005-2006. Hjubert Hamfri Program. Kalifornijski univerzitet – Dejvis, Merilendski univerzitet – Kolidž Park, SAD.

 

 

 

 

Učešće:

2013. Međunarodno bijenale ilustracija, Beograd, Srbija.
2013. Međunarodni književni susreti Cum grano salis. Tuzla, Bosna i Hercegovina.
2011. Međunarodno bijenale ilustracije 2011 (BIB). Bratislava, Slovačka.
2011. Međunarodni književni susreti Vezeni most.Tuzla, Bosna i Hercegovina.
2011. Međunarodni sajam knjiga. Bolonja, Italija.
2009. Međunarodni  književni susreti Cum grano salis. Tuzla, Bosna i Hercegovina.
2002. Međunarodni  susret književnika za djecu. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, pod pokroviteljstvom Web Publishing, New York.
2000. Međunarodni forum za kulturu mira umjetnica Mediterana. Rodos, Grčka, pod pokroviteljstvom UNESCO uz učešće FAM mreže (Femme-Art-Méditerranée).